14-3-2013
Klubben havde 2 arrangementer på samme dag, og det gav god plads i Klærkesalen, hvor blot 41 medlemmer var mødt op. Til gengæld var der masser af hygge og god tid til det hele.

AmagerHoldet på Amagerværket - som ikke var Amagerværket, men Amagerforbrændingen - som nu hedder Amager Ressourcecenter -  fik en rigtig god oplevelse og blev meget klogere på affaldshåndtering og genanvendelse.
76% af affaldet fra genbrugspladserne genanvendes, 21% bliver brændt og de sidste 3% deponeres. Husholdningsaffald kan ikke genanvendes og bliver derfor brændt. Hver skraldepose bliver til el og varme til tre timers forbrug i en københavnsk lejlighed.
Danmark er førende i verden på dette felt og er nu på vej med et nyt projekt: Amager Bakke, med endnu højere udnyttelsesgrad af husholdnings og industriaffald. Efter et meget spændende foredrag, fik holdet en fin rundvisning på området.

Bent Erik