Det gamle danske

Efter nogle timer var der - traditionen tro - forfriskninger ved bussen, inden turen gik til Nibøl i det gamle danske land, som vi dels tabte i krige og dels "genvandt" ved afstemninger og forhandlinger, således at grænsen nu er, hvor den er, med - vel at mærke - 1/5 af Flensborgs byrådsmedlemmer som dansksindede, som også overborgmesteren i Flensborg er.

Stemningen i bussen er, som de, der har været med flere gange, ved alt om: Noget ganske særligt. En storfamilie er den - næh, én STOR familie, vil jeg udtrykke. Ikke nyt for dem, der har været med mange gange, men en ny oplevelse for mig fra Aarhus og gammel københavner fra Nørrebro. Også den særlige kage med det specielle "krydderi", som Dorte har bagt og bød på flere gange undervejs.

Tonen blev slået an til fællessangen i bussen med bl.a. dette vers fra Bent Eriks hånd og ånd:

Nu er vi på juletur det er lige det, der dur' Seniorfolk skal ha' det godt, derfor bliver turen flot. Gamle by med julemænd, det var godt vi tog derhen

Vel ankommet til Nybøl med indkvartering på to hoteller ( pensioner ), hvor vor formand og koordinator, leder og inspirator på turen Bent Erik måtte bruge en del tid tid på at fordele os gæster.

Husum i marsken

Næste dag: Afgang til Husum i marsken, en af de mange byer bag digerne og med sluser, der styrer den daglige ebbe og flod med en forskel i vanddybde på flere meter. En hyggelig by med udendørs julemarked, hvor der blev købt lidt ind, før vi i de fem timer på egen hånd mødtes og varmede os med glühwein og hinanden. Her lød omkvædet i Bent Eriks sang:

Glühwein, pølser og en dram og måske et julekram.

Det kom til at passe, dog med to ændringer. Der var ikke måske et julekram. Det blev til mange julekram og af hjertens lyst.

Og hvad skete så hér det hyggelige sted, hvor mange af os individuelt og i fællesskab valgte at spise frokost? Jo , i det tilstødende lokale sad omkring 25 fra DR Seniorklubbben i Provinsen med hjemsted i Aarhus, som var på en ét-dags bustur til Husum. Nogle af os er medlemmer både i København og Aarhus, fordi vi har arbejdet mange år begge steder. Som Bent Erik udtrykte det - og også nogle fra Aarhus : Vi må da en gang prøve at lave noget sammen.

Inden turen gik tilbage til Nibøl gik vi op på de meterhøje diger i marsken, hvor man virkelig kommer tæt på fornemmelsen for og forståelsen af, hvad ebbe og flod samt orkan og ekstrem forhøjet vandstand kan give af pres på digerne - og også oversvømmelser.

Overraskelsen

Den store overraskelse, som Bent Erik i dagene forinden havde pirret vor nysgerrig med var aftenfesten med underholdning, musik og dans i et forsamlingshus og med konkurrencer. Men hvor?

Det viste sig at være i Hviding i Danmark i det vestlige Sønderjylland, hvor der blev serveret vidunderlig mad og med god underholdning - omkring en times kørsel fra Nibøl.

Stedet var valgt, fordi chaufføren på en af de mange tidligere busture med DR Seniorklubben Bent, flyttede hertil og sammen med Ida er indehaver af forsamlingshuset.

Bent Erik ledede, traditionen tro, slagets gang som toastmaster - også konkurrencen om, hvem der blev valgt som den bedste / mest originale jule-"påklædning". Den vandt Grethe Aakaard, hvis nissehuse med de lange hvide fletninger ikke var til at stå for. Festen med ballondans og balloner, der skulle trampes i stykker bundet til hvert pars fødder, blev en drabelig, underholdende dyst, som også vi andre nød i fulde drag med pågående tilråb.

Godnat og god morgen

I seng ved 2-tiden og lidt bytur næste morgen i Nibøl inden både store og små indkøb i grænsebutikkerne. I det kolde gråvejr dertil den pragtfulde gullasch med tilbehør fra bussens værter / chauffører Henning og Lise.

Og så gik turen til Danmark, fyldt af nærvær og samvær, hvor de 53 i bussen var så venlig at sætte mig af i Fredericia ( en mindre omvej ) inden alle, vistnok trætte, men på den gode måde, blev sat af ved Radiohuset og på Lyngby Stationsplads.

Tak til rejseudvalget Bent Erik Hansen og Hanne Hjorth

Allerede nu glæder jeg mig til næste års juletur.

-----------

Fra debutanten på dette års juletur, der blev udpeget til at skrive et enkelt referat, der blev mere detaljeret end oprindelig planlagt.

Claus Jacobsen

Se Sv. Eriks billeder fra turen her