IMG 20191010 15205810.10.19
Vores foredragsholder Anders Lützhøft (AL) oplyste indledningsvis, at han er cand. jur. fra 1951. Han har 40 års erfaring fra ledende stillinger i Københavns skattevæsen og SKAT, og er efter sin pensionering stadig ekstern lektor i skatteret på CBS, ligesom han holder foredrag om skattefaglige emner.

AL redegjorde for SKATs arbejdsmetode, hvor det såkaldte ”Skattegab” er det væsentligste målingsredskab ved kontrollen af selvangivelser og regnskaber mv.  Skattegabet er forskellen mellem, hvad der faktisk er betalt i skatter og afgifter og hvad der efter nogle økonomiske modeller burde være betalt i skat. En metode, som Rigsrevisionen har kritiseret.

AL gennemgik herefter de mange skandaler, som SKAT har været igennem. Bla. gennemgik han Helle Thornings skattesag, oplysninger om danske i skattely, forkerte ejendomsvurderinger, de store skatterestancer på 118 mia. kr. grundet det skrottede it-system EFI, skandalen med de 12 milliarder i tabt udbytteskat, svindlen med negativ moms samt SKATs rods i regnskaberne.

AL forklarede, hvordan der fra politikernes og ledende embedsmænds side er grebet ind over for skandalerne. AL omtalte bl.a. den siddende skattekommission, som efter kyndige personers mening er ”vanvittig”. AL omtalte endvidere den seneste omstrukturering, hvor SKAT er delt op i 7 nye styrelser, som har vanskeligt ved at samarbejde og i øvrigt ikke kan skaffe de fornødne kvalificerede medarbejdere.

AL gennemgik herefter årsagerne til, at SKAT nu er så nødlidende - herunder at gevinsterne ved bl.a. rationaliseringer og nye it-systemer høstes, før de antagne gevinster er konstateret. Endvidere det forfejlede ledelsessystem New Public Management, samt at fagligheden er reduceret til fordel for gold ledelse.

Al citerede skatteminister Morten Bødskov for at sige, at det vil tage ti år (indtil 2029) at genoprette skattevæsenet, som i dag koster lige så meget i drift, som det kostede i 2005 dvs. inden fusionen mellem de kommunale og statslige skatteforvaltninger. Det indebærer, at de i sin tid lovede gevinster ved rationalisering er pist væk – tilbage er skatterestancer på de nævnte 118 milliarder kroner og et dårligt fungerende skattevæsen.

AL bemærkede afslutningsvis, at den jo – på tilsvarende vis - også er gal mange andre steder i det offentlige. Den overordnede konklusion er, at demokratiet kan være i fare, hvis der ikke gribes ind.

AL sluttede af med at besvare spørgsmål fra salen.
En meget underholdende, men også dybt foruroligende eftermiddag i Klærkesalen

Ref. June Baunsgaard