Jose24.1.19
Det var lidt med bange anelser om, hvad vor foredragsholder kunne fortælle om den lidelse, som mange af os frygter. Men heldigvis var der straks en afværgedagsorden fra Josée Linnemann, der kunne fortælle, at det ikke er tegn på demens, hvis man går ud i køkkenet for at hente en saks, og så har glemt, hvad der skulle hentes, når man står ved køkkenskuffen. Så tilbage i stuen for at finde ud, hvad man skulle. Det var en sprudlende læge og foredragsholder med en lang karriere bag sig. Josée er uddannet sygeplejerske, senere læge og dernæst speciallæge med psykiatri som område. Et utroligt aktivt menneske, som nu er 82 og stadig i fuld vigør med undervisning i yoga og kursusleder samt foredragsholder med et lærerigt indhold. Ca. 15.000 danskere bliver hvert år demente, og det er en stor belastning for både pårørende og patienten selv. Vi skulle høre meget om mulighederne for at undgå at blive dement – og der er faktisk fine muligheder, såfremt man ikke ligefrem arveligt er disponeret for demens. Og her i referatet skal de seks vigtige råd for at undgå demens fremhæves her: 

KAN VI UNDGÅ ALZHEIMER

 - og her er de gode råd, om

HVORDAN HJERNEN KAN BOOSTES:


• Vi skal motionere, bruge hele kroppen, få pulsen op
• Vi skal være sammen med andre mennesker – gerne nye
• Bruge hjernen, gerne til meget forskelligt
• Sove godt
• Vi skal have en sund livsstil (mad, alkohol, tobak)
• Og vi skal være glade optimister 

Selvom det var udgangsbønnen i Klærkesalen, så er det ikke så vigtigt med det lange referat om foredraget fra den virkelig kompetente læge. Kig nøje på de seks gode råd – og prøv at efterleve dem. Og LITTERATURHENVISNINGEN er værd at kigge på. Det var en virkelig god eftermiddag i selskab med en meget vidende og inspirerende person, der ovenikøbet var ældre end de fleste i salen.
Tekst og foto: ørs-