50 morgenfriske seniorer ventede i lidt støvregn ved Radiohusets Koncertsal på bussen, der skulle køre os til Nordsjælland.Bussen kom, Jørgen Suhr bød velkommen og gav mikrofonen til dagens guide Ole Kofoed. 

Vi kørte ud af byen og op ad den smukke strandvej, hvor vi passerede statuen af Knud Rasmussen, der burde skue til Grønland, men skuer til Sverige.

Se Per Tidgens billeder her 

 

 

Fra Strandvejen kørte vi fra til Tikøb for at se Gurre slotsruin.Vi ankom til kongernes borg

kl. 10.10, og samtidig kom solen, som Bent Erik havde lovet nogle.Flere gik tæt på ruinen og så ringmuren og kampestenstårnet i borgens midte.Andre blev de 5-10 minutter i bussen.

Herefter kørte vi til Helsingørs Kulturværft, hvor kaffe og smurte rundstykker ventede.Ole fortalte os undervejs Helsingør skibsværfts historie. Efter kaffen var der rigelig tid til at se det nyindrettede bibliotek i 3 etager, udsigtsbalkonen og værftsmuseet.Det er et absolut attraktivt kultursted.

Kl. 13.00 kørte vi til Esrum Møllekro, hvor en dejlig frokostanretning stod parat.Vi nød frokosten og hørte lidt om Esrum Klosters produkter.Bagefter vandrede vi rundt i klosteret, urtehaven og beså vandmøllen.

Vi havde en behagelig tilbagetur ad motorvejen og sluttede ved koncertsalen kl. 16.45.

Tak for dagen.

Jytte Eltang