StephenGlahn21. februar 2018
Eftermiddagens gæst var Stephen Egede Glahn.
Under den kolde krig var han fra 1955 til 1979 med til at opretholde freden i Europa som soldat og officer  i Det danske Forsvar, ved kamptropperne og Jægerkorpset.  Han fik særlig uddannelse i USA, Tyskland og England. Var i FN-tjeneste i Gaza og på Cypern. Senest var han som major 7 år i Forsvarets Efterretningstjeneste med kontraefterretningstjeneste som speciale.
Derefter var han sognepræst i 26 år i Munke Bjergby og Kirke Flinterup, og det betragter han som den egentlige mening med hans liv.
Hvordan der kan være sammenhæng mellem disse to vidt forskellige liv, fremgik ikke mindst gennem beretningen om hans mors usædvanlig store betydning for hans liv, selv om hun døde, da Stephen var 3 år gammel.
Selv om tiden var knap nåede foredragsholderen også at antyde sin livslange kamp mod tortur, og tilhørerne fik et indtryk af hans holdning til ”De 8 mørke og forbandede år”, som han kaldte perioden, hvor Bush/Cheney havde magten i USA. Det gav anledning til spontan applaus fra tilhørerne, da Stephen gav udtrtryk for en forvisning om, at de nok skulle blive stillet til ansvar for deres forbrydelser.
I det hele taget var det en meget god eftermiddag i Seniorklubben.
foto: ørs, ref. June