Besøg i Ravhuset, Kgs. Nytorv 2 med efterfølgende frokost. Pris kr.150,00 Billetsalg 7.nov. Max. deltagerantal 25 personer.

Kalender
DR Seniorklub